Pierīgas novadu apvienības 2. klases Prāta bankas olimpiādē Vangažu vidusskolā piedalījās 2. klašu komanda: Agrita Magone, Tomass Blekte, Gusts Ozoliņš Karlsons, Alise Freiberga.

Skolēniem bija iespējas parādīt savas zināšanas matemātikā, dabaszinībās, latviešu valodā, angļu valodā, mūzikā un sociālajās zinībās.