Mūsdienās mācību vielu apgūst ne tikai skolas telpās. 3.novembrī vidusskolas klases apmeklēja interaktīvo nodarbību LNB " Luters. Pagrieziens". Tajā skolēni darbojās muzeja ekspozīcijā, kopīgi veidoja savas tēzes.
Novembris ir O. Vācieša mēnesis. Skolēni apciemoja dzejnieka atdusas vietu Carnikavas kapos, kā arī viņa muzeju Pārdaugavā, kurā ierakstā klausījās, kā dzejnieka pats lasa savu dzeju.