Rudens garajos vakaros ziemeļu tautas izsenis lasīja viens otram priekšā grāmatas. Mūsdienās šī tradīcija atdzimst. Mūsu skolas skolēni svētku nedēļā devās uz Saulkrastu sociālās aprūpes māju un lasīja dzeju, lai iepriecinātu sirmgalvjus, daži dzejoļi skanēja arī latgaļu un krievu valodā. 11. klases skolēns Tomass Sergejevs klausītājus iepriecēja ar dziesmām. Paldies par labo darbu jāsaka Tomasam, viņa klasesbiedram Ivo Klāvam Turkovam, 12.klases meitenēm: Emmai Ivanovai, Viktorijai Blinovai, Amandai Bringinai, Sarlotei Elīzei Izbenai, Luīzei Kristai Irbenai, kā arī 5.-9. klases mājturības pulciņam par izcepto kūku cienastam.