Brīvlaikā Saulkrastu vidusskolas 6.a klases meitenes- Madara Ķezbere un Annija Ance Grabčika - piedalījās eTwinninga organizētajos neformālās izglītības kursos "Solis tālāk: ar eTwinning pie 'Erasmus+:Jaunatne darbībā'". Galvenais ieguvums: meitenes divas dienas pabija kopā ar vēl deviņu Latvijas skolu skolēniem un skolotājiem praksē apguva neformālās izglītības metodes. Meitenes arī veidoja uzmetumu savam pirmajam jaunatnes mobilitātes projektam, un mēs ceram, ka reiz pienāks tā diena, kad viņas kopā ar domubiedriem to realizēs.
Foto:E. Knohenfelds, I. Ābola