Latvijas valsts svētku nedēļā, Eiropas kultūras mantojuma gada kontekstā, Saulkrastu vidusskolas 6.a klase iepazīstas ar klasesbiedres Agneses Sviklānes un viņas mammas dzimtas stāstu un heraldiku. Pošivi ir to to 47 Latvijas dzimtu skaitā, kam ir savs ģerbonis. Skolēni varēja iepazīt veidu, kā to godināt un saglabāt mūsu tautas un arī katras dzimtas kultūras mantojumu. Liels paldies Agneses mammai un Agnesei par šo stundu. Iespējams, tā rosinās kādam nākotnē pievērsties arī savas dzimtas izpētei