Saulkrastu vidusskolas 3. klašu komanda: Henrijs Klētnieks, Līga Grava, Terēza Alise Damberga, Helmuts Baltiņš pašā pirmajā novembra dienā piedalījās alternatīvajā olimpiādē “Erudīts 2018” Zvejniekciema vidusskolā, kurā izzinošus un asprātīgus uzdevumus veica astoņas Pierīgas novadu skolu 3.klašu komandas.
Šogad olimpiādes tēma bija “Latvijai 100”, tādēļ skolu komandas atbildēja uz dažādiem jautājumiem par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, ekonomiku, mākslām, kā arī veica praktiskus uzdevumus. Priecēja, ka trešklasnieki demonstrēja labas zināšanas par savu tēvzemi.
Olimpiādes noslēgumā ieguvēji bija visi skolēni, jo prieku sagādāja ne tikai saņemtie diplomi, balvas un komandas foto, kas pasākumā laikā tika ievietots bilžu rāmītī, bet arī uzzinātais un pieredzētais, kopā darbojoties. Gandarījums par skolēnu sasniegumiem bija arī pedagogiem.