Saulkrastu pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas  vakances jauniešiem vecumā no 13. – 19. gadiem: https://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/aicinam-pieteikties-skolenus-darbam-vasara/

Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=610