Informācija par mācību procesa organizēšanu Saulkrastu vidusskolā 2020./2021.m.g. pieejama E-klasē sadaļā "Skolas jaunumi"