grabciks  

Jevgenijam  Grabčikam

                             mūžībā aizejot… 

         

1.septembrī, īsi pirms mirkļa, kad bērni ar puķēm rokās piepildīja skolu gaiteņus, mūžībā devies ilggadējais mūzikas pedagogs Jevgenijs Grabčiks.
Viss Jevgenija dziesmai un mākslai veltītais darba mūžs ritējis Saulkrastos, te viņš 1969.gadā ieradās kā jaunais speciālists un uzreiz sāka strādāt gan Saulkrastu, gan Zvejniekciema vidusskolā. Tā arī, aktīvi darbojoties vienā vai otrā skolā, pagājis mūžs.

Skolotājs mīlēja dziesmu, viņš prata pats smagi strādāt, lai tā skanētu skaisti, un prasīja to arī saviem audzēkņiem. Viņa vadībā abu skolu kori vairakkārtīgi ir piedalījušies Skolu jaunatnes dziesmu svētkos. Skolotājs vienmēr ir mīlējis un cienījis savus audzēkņus. Ar saviem koristiem skolotājs devies tuvākos un tālākos sadraudzības braucienos, Saulkrastu vidusskolas bijušajiem skolēniem sevišķi mīļā atmiņā ir viesošanās Polijas pilsētā Odolanovā, kur vietējie bija pārsteigti par bērnu skanīgajām balsīm.
Jevgenijs strādājis arī par pasniedzēju Vidzemes jūrmalas mūzikas skolā, vadījis korus Salacgrīvā un Skultē, pūtēju orķestri un ansambli Zvejniekciemā.

Saulkrastu vidussskolas kolēģu atmiņās īpašu vietu ieņem viņa dibinātais skolotāju ansamblis, kurš bija iemīļots plašā apkārtnē.

Skolotājs Grabčiks bija patiesi radošs cilvēks. Viņš ar prieku gan fotografēja, gan gleznoja. Īpaši Jevgenijam patika fotogrāfija, viņš veiksmīgi vadīja fotopulciņus abās skolās, savu māku nododot arī citiem. Lai arī Jevgenijam māksla bija tuva, reālajā dzīvē viņš prata būt arī praktisks cilvēks. Tāpēc viņam nebija grūti pieskaņoties laikam un papildus apgūt darbmācības skolotāja specialitāti.

Kolēģi Jevgeniju atcerēsies kā ļoti sirsnīgu, ģimenisku un labsirdīgu cilvēku. Viņš satiekoties vienmēr prata laipni pasmaidīt, uzmundrināt, pajokot, ja nepieciešams palīdzēt. Skolotājs prata mīlēt- mīlēt ģimeni, skolu un dziesmu. Viņa vadībā veidojušies absolventu kori skolu salidojumos, radot kopības sajūtu vairākām paaudzēm, ļaujot kopīgā dziesmā no jauna satikties tiem, ko dzīve pašķīrusi.

Nu skolotāja Grabčika mūžs izskanējis kā dziesma, paliekot bagātīgai emociju gammai, paliekot skaistām atmiņām un sajūtai, ka pietrūkst.

Ģimenei visdziļāko līdzjūtību izsakot- Saulkrastu vidusskolas kolektīvs