Sveiki, Saulkrastu vidusskolas bijušie absolventi!
20. janvārī ir Saulkrastu vidusskolas 105 gadu jubileja un arī skolas salidojums. Tiek organizēts absolventu koris un aicinām pievienoties tam ne tikai Saulkrastu vidusskolas bijušos koristus, bet arī tos, kuri nav dziedājuši, bet vēlas to darīt un iepriecināt citus.
Pirmais mēģinājums 10. decembrī plkst. 14.00 Saulkrastu Jauniešu centrā (Raiņa iela 7).
Diriģents: J. Grabčiks (tel. nr. 28893494)
Mīļi gaidīsim, lai atkal vienotos kopīgā dziesmā!