Kas, kā, kad un kur?

Šogad  mācību grāmatu nodošana notiks gan noteiktām prasībām atbilstoši, gan īpašā režīmā.

Konkrētās prasības:

 1. Katrs skolēns savu grāmatu komplektu savāc, pārskata, salabo, ja spēj to kvalitatīvi paveikt, saliek celofāna maisiņā ( ieliek arī liekās grāmatas, ko savācis no blakussēdētāja).
 2. Pie grāmatu maisa līmē paliela izmēra lapu, kurā salasāmā rokrakstā norāda sekojošo:
 • klasi,
 • vārdu un uzvārdu,
 • nododamo grāmatu sarakstu (piemēram: mūzika, fizika utt),
 • parakstu
 1. Nogādā grāmatu maisu skolā (savā klasē) bērns vai vecāks liecību saņemšanas dienā pēc administrācijas un klašu audzinātāju sastādītā grafika. Tās klases, kuru telpās sācies remonts (9. un 14.kabinets), maisus nogādā LASĪTAVĀ),
 2. Liecību/ atestātu saņem apmaiņā pret grāmatu maisu :) BET...

Liecību saņemšana klātienē šogad ir brīva un atbildīga izvēle, bet

GRĀMATU NODOŠANA MĀCĪBU GADA BEIGĀS IR OBLIGĀTA,

lai tās atrastos noteiktu laiku karantīnā!!!

 1. Grāmatas jānodod no 1. līdz 12.jūnijam, nogādājot skolā un savas klases telpā. Īpaši attiecas uz 9. un 12.klašu absolventiem!!!
 2. Skola atvērta no plkst. 8.00 līdz 16.00
 3. Nodošanas process ir bezkontakta - tādēļ visas problēmas ar pazaudētām/ sabojātām grāmatām risināsim tad, kad bibliotekāre būs reģistrējusi nodoto.
 4. Tie, kuri kādu savu grāmatu ir sabojājuši (nevis pazaudējuši!), pa vasaru pērk tādu pašu vietā!
 5. Nākamā gada grāmatu komplektu saņemsiet - 2.septembrī skolā, savā klasē.
 6. Tie, kam pagarinātais gads, nodod visas grāmatas, izņemot nesekmīgā priekšmeta.
 7. klašu absolventi grāmatas nodod vai nu pēdējā eksāmena dienā, vai apliecības saņemšanas dienā, vai jebkurā citā dienā, kad mācību un daiļliteratūras grāmatas no skolas bibliotēkas vairs nav nepieciešamas J
 8. Nododamo grāmatu saraksts katrai klasei - apskatīt te...