Ierašanās skolā 2.septembrī plkst. 8:30.

1.-4.klases ierodas Raiņa ielā 6, dodas uz savām klasēm.
8:45 sākumskola nāk uz Smilšu ielu 3 - Sporta halli.

10., 12.klases pulcējas 8:30 Raiņa ielā 6.
8:45 kopā ar sākumskolu nāk uz Smilšu ielu 3 - Sporta halli.

9:00 svinīgais pasākums Sporta hallē.

Telpu sadalījums, klašu audzinātāji Smilšu ielā 3:

5a - 9.kab., Līga Vilcāne;
5b - 14.kab., Simona Rozīte;
6a - 3.kab., Marina Ārgale;
6b - 29.kab., Marina Skļara;
7a - 30.kab., Inese Ābola;
7b - 16.kab., Irēna Kursīte;
8ab - 2.kab., Ivonna Ungure;
9ab - 27.kab., Lilita Rihtere;
10. - 10.kab., Līga Priede;
12. - 19.kab., Anda Zirne.