Ēdināšanas pakalpojumu Saulkrastu vidusskolā nodrošina

SIA Baltic Restaurants Latvia

 

 

Maksa par pusdienām  2019./2020.m.g.  ir  EUR 1,42

Ēdnīcā nauda par pusdienām tiks pieņemta: ceturtdienās, piektdienās vai pirmdienās līdz 3 mācību stundai – par nākamo nedēļu 5×1.42 EUR = 7.10 EUR

Iespējams vecākiem pārskaitīt naudu par  bērna pusdienām -  EUR 7,10 par nedēļu vai  EUR 14,20 par 2 nedēļām.

 

SIA Baltic Restaurants Latvia    rekvizīti:

PVN reģ. Nr. LV40003556833

Bankas nosaukums: SEB banka A/S

Norēķinu konts LV92UNLA0050019350695

Bankas kods: UNLALV2X

Maksājuma uzdevumā jānorāda skola,  skolēna Vārds, Uzvārds ( klase),  periods par kādu maksā un dienu skaits

 

Pārskaitījums par nākamo nedēļu jāveic ne vēlāk kā iepriekšējās nedēļas ceturtdienā. 

Piem.  Saulkrastu vidusskola, Jānis Kalniņš, 5a klase,  04.01.2019.-08.01.2019.g.- 5 dienas

 

Ēdienkarte : 21.09. - 25.09.2020

edienkarte