ERASMUS+ projekts – “Generation Z at school” (“Z paaudze skolā”) skolēnu apmaiņas projekts starp Saulkrastu vidusskolu un Atēnu Montesori skola no Varibobi ciema Aharnes pašvaldībā, Atēnu metropoles reģionā, 2018-1-LV01-KA229-046999_1 10.2018 – 09.2019

Saulkrastu vidusskola ir projekta koordinators.

Skolēnu vecums – 11.-13. g.

Norises laiks - okt.-nov. 2018 - sep. 2019.

Nauda: 16200 EUR (visa summa)

*) 2018.gadā 30.novembrī - avansa maksājums 12 960,00 EUR apmērā (80% no kopējās finansējuma līguma summas)

*) Atlikusi summa: atlikušie 20% 60 kalendāru laikā pēc beigu datuma (30.09.2019)

Projekta mērķi:

- stiprināt Saulkrastu vidusskolas un Atēnu Montesori skolas sadarbību;

- pielietot konceptu "mācīšanās darot" Z paaudzes skolēniem, apmainoties ar pieredzi un skolēniem un skolotājiem kopīgi strādājot pie tādām tēmām kā interneta un sociālo tīklu lietošana un drošība internetā, Z paaudzes mācīšanās stils, zināšanu uztvere un lasītprasme;

- iepazīt kopīgo un atšķirīgo kultūrā un celt spējas strādāt daudznacionālās komandās (gan skolēniem, gan skolotājiem). 

Projekta paredzētas vietējās un starptautiskās aktivitātes. 2019. gada martā 9 skolēni un 3 skolotāji no Latvijas dosies un Grieķiju. Savukārt 2019.gada maijā 10 skolēni un 5 skolotāji no Grieķijas viesosies Latvijā. Apmaiņas nedēļas laikā skolēni un skolotāji darbosies starptautiskās komandās, izstrādājot rekomendācijas mācību procesa uzlabošanai, kā arī iepazīs apkārtni, kultūras un klimata atšķirības.

Skolēnu apmaiņa notiks 2019.gadā martā un maijā.

24.03.-29(30).03.2019 Pētīt metodes uz Grieķiju dosies 9 skolēni un 3 skolotāji no Saulkrastu vidusskolas

28.04.-03(04).05.2019 Pētīt metodes uz Latviju dosies 10 skolēni un 5 skolotāji no Atēnu Montesori skolas.

Projekta vietējās aktivitātēs piedalīsies vismaz 100 skolēni un 8 skolotāji, projekta starptautiskajās aktivitātēs - 19 skolēni un 8 skolotāji.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie projekta koordinatores Marinas Skļaras

29.kab., tel: 29139229