2019.gada 21.maijā pie mums skolā ir notikusi projektu tikšanās "Starptautiskie projekti Saulkrastu vidusskolā - šobrīd/turpmāk", uz kuru tika aicināti vecāki, skolēni, skolotāji, Saulkrastu novada pašvaldība pārstāvji un visi interesenti.
Paldies visiem, kas neskatoties uz intensīvo darba grafiku, karstu laiku ir atradis iespēju apmeklēt šo pasākumu. Mūsupāt ir notikusi noderīga un jēgpilna diskusija, kuras laikā mēs arī noprezentējām katra projekta atgriezenisko saiti, secinājumus un kopumā visu projektu SVID analīzi. NO kura ir definēti arī nākamie soļi projektu ieviešanā.
Paldies par Jūsu viedokļiem un stāstiem par piedzīvoto no visiem skatupunktiem: skolēns, vecāks, skolotājs un skola!
Galvenie secinājumi:
*) Šāda veidā projektus noteikti turpināt;
*) Starptautiskos projektos iegūtas metodes integrēt mācību procesā;
*) Ir skaidri definētās sferas, kurās varētu veidot projektus;
*) Kad notiek projektu ideju prāta vētras ir jāsauc arī klāt ne tikai skolēnus, bet arī vecākus un visus, kam interese.
*) Ir izveidota atbalsta grupa un projektu komanda, kurai ir viss potenciāls augt;
*) Pēctecība ir tas, kas nodrošinās projektu nepārtrauktību;
*) Ir nepieciešams turpināt izglītot Saulkrastu novada sabiedrību par atšķirībām starp projekta un tūrisma braucieniem;
Jautājums, kas ir ļoti būtisks un ko vajadzētu turpināt risināt paralēli projektu ieviešanai: Kā veicināt informētību par dažāda veida projektiem?
Kas tikai norāda, kā uz priekšu šai jomai attīstoties - mēs sauksim sedēt pie viena galda kuplāku pārstāvju skaitu.
2018./2019. mācību gadā pie mums skolā notiek paralēli 3 starptautiskie projekti:
1) Nordplus (08.2018.-08.2019) - 7.-9. klašu skolēnu apmaiņas projekts ar Somiju “Class exchange project elaboration between Saulkrasti Secondary School and Lyseotie school”
2) Erasmus+ Latvija KA229 (10.2018.-09.2019) - 6.klašu skolēnu apmaiņas projekts ar Grieķiju "Z paaudze skolā"
3) Erasmus+ KA201 ((30.10.2018.-29.09.2020) - stratēģiskās partnerības projekts sadarbībā ar Turciju, Itāliju, Lietuvu un Rumāniju "STEM for Innovations". No mūsu puses iesaistīti pedagoģi un 11.klases/vidusskolas skolēni.
Mēs turpinām un ceram uz Jūsu atbalstu
Parasti saka, kā pirmais gads ir tās grutākais

.