18.-20.09.2019. Erasmus+ Latvija KA229 projekta “Generation Z at school” 3.-5.dienu laikā kopā ar partneriem no Montesori skolas Atēnās mums bija unikāla pieredze iepazīt viņu sadraudzības skolas pārstāvi George Christopoulos, kurā bērni mācās no 1. līdz 12.klasei un viņu mācību metodes. Pateicoties šai pieredzei esam iepazinuši, izmēģinājuši un ieplānojuši:
*) rēķināšanu un reizināšanu, izmantojot gan rīkus stundās, gan praktiskus uzdevumus ārpus skolas, ar kurām mūs iepazistināja Angeliki Argiana;
*) mācību ekskursiju veidošanu ar mākslas, kulturoloģijas, sporta, ģeogrāfijas un vēstures stundu uzdevumiem arī izmantojot SEPPO metodi. Patriotisms un cieņa pret savu vēsturi un kultūru grieķiem ir asinīs.
*) svešvalodu apguvi un izmantošanu mācību ekskursiju laikā, tulkojot iegūto informāciju pie pieminekļu objektiem un veidojot prezentacijas par redzēto, kopumā attīstot svešvalodas pielietojumu un spējas reflektēt uzkrāto pieredzi.
Grieķi mīl mācīties! Un viņus var saprast! Šīs nedēļas laikā mēs daudz mācījāmies un baudījām Grieķijas dabas burvību! Jo uzsākot 2019./2020. mācību gadu no 10.septembra grieķu skolēni visos vecumos daudz pavada laiku rotaļās un mācību ekskursijās, lai integrētos mācību procesā.
Milzīgs izaicinājums izdomāt, kā šo visu apvienot efektīvā, uz kompetenču pieeju balstītā mācību procesā pie mums Latvijā!
Bet ņemot vērā ka šīs vizītes laikā mums tapa idejas, kas nākotnē pārtaps 2-3 projektos, mums ir visas iespējas būt soli priekšā!.