Saulkrastu vidusskolas skolnieki gatavojas slidošanas sacensībām “Ledus Gladiatori”

 

 

 
DK "Saulīte" tautas deju festivālā "Sasala jūrīna" - deju kolāža "Visi ciema suņi rēja"

 

 

 
DK "Saulīte" festivāla 54th Europeade - Turku 2017 atklāšanas koncertā

 

 

 
DK "Saulīte" tautas deju festivālā "Sasala jurīna" - "Vanags un irbe rotājas"