Pirms simts gadiem un vienmēr pie Auļu koka pulcējas mūsu cilts. Strādā, mīl, audzina bērnus, sargā tēvu zemi, godā senču paražas. Saulkrastu vidusskolas jaunieši kā stalti karavīri stāv brīvības sardzē , izdejo laimīgas bērnības un jaunības ainas. Šogad uzvedums ir īpašs, mītisku, senu, pirmatnīgu noskaņu rada pati daba- gan saule, gan jūra, gan gan lietus un pērkons.

Dalībnieki izdzīvoja dažādas emocijas, organiski iekļaujoties šajā neparastajā vidē. Mūsu skolas dejotāji jau trešo reizi piedalījās A. Daņiļeviča un U. Brikmaņa veidotajā deju uzvedumā “No zobena saule lēca”, iepriekšējās izrādes notika izstāžu centrā Ķīpsalā, šogad 24.un 25. augusta izrādēs vide bija īpaša - Vecāķu pludmale. Deju izrādē kopā piedalījās 1500 dalībnieku, mums ir lepnums, ka 70 no tiem ir mūsējie - “Saulītes” dejotāji. Paldies pašiem dejotājiem par ieguldīto darbu, laiku un aizrautību, mācoties dejas. Pateicība par iespēju piedalīties atbalstītājiem: bērnu vecākiem, pedagogiem, īpaši - Marijai Andrejevai un Gintai Urdziņai, skolas direktorei Veltai Kalnakārklei, Saulkrastu novada domei.

Novēlu dejotājiem saglabāt iegūtās dzīvesziņas vērtības! Tiekamies jaunajā sezonā!

Deju kolektīva vadītājs Jānis Trezuns