Koncertā piedalījās:
Saulkrastu vidusskolas 5.-12. klašu ansamblis
Saulkrastu vidusskolas skatuves runas pulciņš
Saulkrastu vidusskolas tautisko deju kolektīvs “Saulīte”
Liepupes tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Liepupīte”
Mazsalacas pilsētas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Skaņais kalns”

 

 
Lāčplēša dienas koncerts "Tā bij mana tēvu zeme, ko ieliku pūriņā..."

 

 
Lāčplēša dienas koncerts "Tā bij mana tēvu zeme, ko ieliku pūriņā..."