7. aprīlī Saulkrastu  sporta centrā notika tautisko deju kolektīvu sadraudzības koncerts "Ak pavasar!", kurā piedalījās Saulkrastu vidusskolas, Liepupes vidusskolas un Rīgas Domes Kultūras pārvaldes kultūras un mākslas centra "Ritums" bērnu deju kopas "Kamolītis" dejotāji.

Paldies dejotājiem, vecākiem un atbalstītājiem!

FOTOGALERIJA