Karjeras izvēles atbalsta pasākums š.g. 30. augustā 6.- 9. klases skolēniem Saulkrastu vidusskolā - Iepazīsim inženiera un programmētāja profesijas robottehnikas nodarbībā “Robottehnikas darbnīcā”

Darbs grupās. Pieteikšanās pie klašu audzinātājām līdz 28. augustam, lai katrā grupā būtu 8 skolēni nodrošināti ar visiem darba materiāliem.

Plānotā dienas norise:

Nodarbību laiks Klase
10.00- 11.00 6. klases skolēniem
11.10- 12.10 6. klases skolēniem
12.20- 13.20 7. klases skolēniem
13.30- 14. 30 8. klases skolēniem
14.40- 15.40 9. klases skolēniemPasākuma “Robottehnikas darbnīcā” nodarbības vadītājs sniegs īsu pārskatu par programmētāja un inženiera profesijām. Skolēni darbosies ar praktisku robotu modeļu salikšanu un to darbības demonstrēšanu.

Pasākumu finansē no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Tiksimies Saulkrastu vidusskolā.


Karjeras konsultante
Vizma Miķelsone