ĒNU DIENA 2019

Ēnu diena ir ikgadēja kajeras izglītības akcija, kurā piedalās gan skolas, gan arī augstskolas vecuma jaunieši, lai pilnveidotu savu redzējumu par sev interesējošo darba jomu.

Skolēniem tiek piedāvāta vienreizēja iespēja uz vienu darba dienu kļūt par kāda darbinieka “ēnu”.

Šogad 13.februārī bija nozīmēts par visu ēnotāju dienu. Šo iespēju izmantoja ļoti daudzi skolēni visa Latvijā, arī mūsu 8.-12.klašu 55 skolēni no Saulkrastu vidusskolas.

NORISES KĀRTĪBA

Uzdevumi:

 1. radīt skolēnos interesi un priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību un darba saturu;
 2. paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, lai varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem dažādu darbības jomu pārstāvjiem;
 3. demonstrēt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku attieksmi pievērsties mācībām;
 4. iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum;
 5. veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, starp dažādu paaudžu pārstāvjiem sekmīgai bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā.

Mērķauditorija: Saulkrastu vidusskolas 8. – 12.klašu skolēni.

Laiks: 2019.gada 13.februāris

Norise:

1.posms – sagatavošanās posms (skolā) 2019.gada 14.janvāris – 20.februāris

 • Skolēnu iepazīstināšana ar  Ēnu dienas norises un vērtēšanas nosacījumiem
 • Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm (elektroniski enudiena.lvlīdz 7.februārim), līdz 7.februārim informējot par to pedagogu karjeras konsultanti (ēnojamās personas vārds, uzvārds, darba vieta, adrese, ieņemamais amats/profesija/nodarbošanās veids, kontaktinformācija)
 • Vecāku / aizbildņu informēšana par šī pasākuma norisi, vecāku / aizbildņu piekrišanas apliecinājums līdz 7.februārim
 • Skolēnu instruēšana par drošības un kārtības noteikumiem  Ēnu dienas laikā
 • Skolēni 12.februārī direktora vietnieces kabinetā saņem skolas pateicību ēnas devējam un apliecinājuma zīmi.

2.posms – Ēnu diena (izvēlētajā darba vietā) 2019.gada 13.februāris

 • Skolēni norādītajā laikā ierodas noteiktajā darba vietā un pavada tajā 2 – 6 stundas (atkarībā no skolēnu vecuma)
 • Skolēni Ēnu dienas laikā veic uzdevumus (vērošana, intervija u.tml.), lai izpildītu šīs aktivitātes norisei paredzētās prasības un veiktu tās novērtējumu (skatīt http://enudiena.lv/enotajiem).
 • Skolēni dienas beigās iedod skolas izsniegto pateicību Ēnas devējam un lūdz aizpildīt apliecinājuma zīmi (http://enudiena.lv/enotajiem), kura nākamajā dienā uzrādāma skolā un atdodama nokopēšanai padagoga karjeras konsultantei.

3.posms – izvērtēšanas posms (skolā) 2019.gada 14. – 22.februāris

 • -12.klašu skolēni iesniedz paveiktā darba/profesijas radošo darbu pedagoga karjeras konsultantam līdz 22.februārim
 • -12.klašu skolēni prezentē Ēnu dienā uzzināto sociālo zinību vai ekonomikas stundā līdz 08.martām.
 • 8. – 12. Klašu skolēnus vērtē ekonomikas un sociālo zinību skolotāji pēc izstrādātajiem kritērijiem.

Lūk, dāžu mūsu skolas ēnotāju stāsti:

 • Man ļoti patīk, ka mūsu skola dod šādu iespēju. Paldies!
 • Ēnu dienas ir jāizmanto obligāti!
 • Manuprāt ēnu diena ir lieliski pavadīts laiks. Daudz jaunas informācijas un izpratnes par profesijām.
 • Tā ir viena lieliska diena, kas ir dota, lai to izmantotu priekš jaunām zināšanām par profesijām, tā diena var mainīt tavus uzskatus uz nākotni un varbūt tieši dēļ tās dienas tu jau būsi izvēlējies nākotnes profesiju.
 • Ēnu diena ir tā gada diena, kad to var izmantot lietderīgi, lai saprastu, ko nākotnē vēlies darīt, vai, gluži otrādi - ko nevēlies.
 • Ēnu diena ir aizraujoša un pēc tās tu tiešām vari spriest par saviem nākotnes plāniem.
 • Manuprāt ēnu diena ir lieliski pavadīts laiks. Daudz jaunas informācijas un izpratnes par profesijām.

Papildinformācija:

Ēnu dienas informatīvā lapa: www.enudiena.lv

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

 • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras

29.kab., tel: 29139229

FOTOGALERIJA: