Karjeras attīstības atbalsta pasākums Aizej tur, nezin kur – karjeras iespējas pēc skolas

Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 9. aprīlī Saulkrastu vidusskolā sadarbībā ar personīgas izaugsmes treneri Daci Briedi-Zālīti un biedrību “Jauniešu akadēmija Pacelt pasauli” notika karjeras lēmuma pieņemšanās pasākums “Aizej tur, nezin kur – karjeras iespējas pēc skolas” 8. - 12. klašu skolēniem.

Karjeras lēmuma pieņemšanās nodarbība tika rīkota ar mērķi skolēniem skaidrāk apzināties savus talantus un iegūt atbildes uz jautājumiem par piemērotākiem profesijas virzieniem katram.

Jaunieši varēja:

  1. izzināt par sevi - ko katrs pats par sevi domā un kas var atšķirties no tā, kā apkārtējie redz no malas;
  2. izzināt sev piemērotākus profesijas virzienus;
  3. izzināt par to, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē;
  4. izvirzīt savus karjeras mērķus.

Skolēni ieguva daudz atziņu, pārdomas un ieteikumus

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras

29.kab., tel: 29139229