Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 24.aprīlī 1.a un 1.b klašu audzēkņi piedalījās karjeras pasākumā “Mana karjera poligrāfijas tehnoloģiju jomā” un apmeklēja Līgatnes amatu māju Līgatnē. Skolēni tika iepazīstināti ar “darba pasauli”, ar dažādām profesijām poligrāfijā, izdevējdarbībā, grāmatu iesiešanā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, bibliotēku un arhīvu darbībā un reklāmas un multimedeju dizinā. Nodarbības laikā skolēnus iepazistināja ar šo speciālistu darba dienu, instrumentiem, darba pienākumiem un darba specifiku. Tika diskutēts un pētīts par nākotnes profesiju tendencēm un daudzveidīgām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes profesionāļiem poligrāfijas tehnoloģiju jomā.

Un 25.aprīlī 2.a un 2.b klašu audzēkņi piedalījās karjeras pasākumā “Mana karjera kokapstrādes tehnoloģiju jomā” un apmeklēja Līgatnes amatu māju Līgatnē. Skolēni tika iepazīstināti ar “darba pasauli”, ar dažādām profesijām kokapstrādē, koka izstrādājumu izgatavošanā un koksnes materiālu dizainā un tehnoloģijā. Nodarbības laikā skolēnus iepazistināja ar šo speciālistu darba dienu, instrumentiem, darba pienākumiem un darba specifiku. Tika diskutēts un pētīts par nākotnes profesiju tendencēm un daudzveidīgām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes profesionāļiem kokapstrādes tehnoloģiju jomā.

Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties. Skolēniem tika dota vienreizēja iespēja darboties arī praktiski un iejusties modelētāju kurpēs.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt: Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras, 29.kab., tel: 29139229.