Karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 28.maijā 3.a un 3.b klašu audzēkņi piedalījās karjeras pasākumā “Mana karjera lauksaimniecības un pārtikas produktu pārstrādes nozarē” un apmeklēja uzņēmuma SIA “Giline for life” konfelādes ražotni. Skolēni tika iepazīstināti ar “darba pasauli”, ar dažādām profesijām - darznieki, konservatori, administratīva joma, pārtikas tehnoloģi, fasētāji, uztura speciālisti, degustātori. Nodarbības laikā skolēnus iepazistināja ar šo speciālistu darba dienu, instrumentiem, darba pienākumiem un darba specifiku. Tika diskutēts un pētīts par nākotnes profesiju tendencēm un daudzveidīgām zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes profesionāļiem aviācijas un gaisa kravu pārvadājumu nozarē.

Uzņēmēja savā pieredzes stāstā atklāja, ar kādām grūtībām bija jāsaskaras, uzsākot un attīstot savu ģimenes biznesu,- pašiem jāapgūst jaunas zināšanas un prasmes. Sarunas bija lietderīgas-bērni ieguva ierosmi izteikties, domāt par to, kāpēc skolā jāapgūst tik dažādi mācību priekšmeti.                   

Lai gūtu reālu priekšstatu par šo saldumu ražošanu, skolēni pārbaudīja savas spējas, un paši veidoja un fasēja savas konfelādes.

Pasākums bija ļoti pārdomāts un atbilda bērnu vecumposmam. Ļoti izzinoša un interesanta ekskursija par ģimenes uzņēmuma darbību un tajā iesaistītajām profesijām.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoga-karjeras konsultanta Marinas Skļaras 29.kab., tel: 29139229.