Par braukšanas kartēm 2018./2019.m.g.!!!

Saulkrastu vidusskola aicina skolēnus, kas nav nodevuši braukšanas kartes, to izdarīt līdz 2018. gada 24. augustam.

Lūdzam arī vecākus informēt skolu, ja notikusi bērna dzīves vietas adreses maiņa un kartē jāmaina autobusa maršruts.
Skolēniem, kuri iestājušies skolā vasaras mēnešos ( arī 1-klasniekiem ) var pasūtīt jaunu braukšanas karti, zvanot pa tālruni 67952170, vai ierodoties skolā Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Pasūtot braukšanas karti jānorāda bērna braukšanas maršruts un pietura.