N.p.k.

Vārds, uzvārds

Profesijas vai amata nosaukums

1

Velta Kalnakārkle

Direktors, krievu valodas skolotājs

2

Oksana Vanaga

Direktora vietnieks izglītības jomā, matemātikas skolotājs 

3

Inna Jenerte

Direktora vietnieks izglītības jomā, angļu valodas skolotājs

4

Ilona Trezune

Bioloģijas skolotājs

5

Astrīda Dinēviča

Angļu valodas skolotājs, sākumizglītības skolotājs

6

Inese Bajore

Angļu valodas skolotājs

7

Alisa Vedjaševa

Fizikas skolotājs

8

Jānis Bite

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs

9

Jeļena Poperedena

Krievu valodas skolotājs

10

Ruta Grabčika

Ķīmijas skolotājs

11

Inese Ābola

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

12

Ivonna Ungure

Bibliotekārs, latviešu valodas un literatūras skolotājs

13

Lilita Rihtere

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (meitenēm), kulturoloģijas skolotājs

14

Juris Biuka

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)

15

Antra Tilnere

Matemātikas skolotājs

16

Anita Pūce

Informātikas skolotājs

17

Laila Bāliņa

Mūzikas skolotājs

18

Inese Petrošina

Sākumskolas skolotājs

19

Baiba Ulmane

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

20

Irēna Kursīte

Matemātikas skolotājs

21

Kārlis Bauers

Sporta skolotājs, pedagoga palīgs

22

Ināra Strapcāne

Sākumskolas skolotājs un matemātikas skolotājs

23

Līga Priede

Mūzikas skolotājs

24

Ginta Urdziņa

Sākumskolas skolotājs

25

Ilva Ceriņa

Sākumskolas skolotājs

26

Marija Andrejeva

Sākumskolas skolotājs

27

Daiga Bernaua

Sākumskolas skolotājs

28

Elita Makāne

Kristīgās mācības skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

29

Dzintra Rēķe

Sporta skolotājs

30

Simona Rozīte

Sporta skolotājs

31

Ināra Mieze Pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs 

32

Jana Plankāja

Vizuālās mākslas skolotājs

33

Anda Zirne

Vēstures skolotājs

34

Marina Skļara

Sociālo zinību un ekonomikas skolotājs

35

Līga Vilcāne

Angļu valodas skolotājs

36

Evija Ringača

Speciālais pedagogs

37

Dina Tilaka

Latviešu valodas un literatūras skolotājs

38

Anita Bogdanova

Sociālais pedagogs, vācu valodas skolotājs

39

Dagnija Gurtiņa

Skolotājs logopēds

40

Jānis Trezuns

Tautisko deju pulciņu vadītājs

41

Sandra Ozola-Ozoliņa

Latviešu valodas, literatūras, svešvalodas (krievu valoda) skolotājs

42

Marija Driča

Pedagoga palīgs

43

Aija Rudzīte

Izglītības psihologs

44

Vēsma Krastiņa

Izglītojamā asistents

45

Anastasija Gamova

Pedagoga palīgs

46 Inese Balode Pedagoga palīgs
47 Vitālija Golubova Pagarinātās dienas grupas skolotājs