13.jūnijā Saulkrastu vidusskolā notika izlaidums, kur atestātus par pamatizglītību saņēma trīsdesmit interesanti, talantīgi un gudri 9.klases izglītojamie.

Mēs jūsu vārdus
Ierakstīsim debesīs,
Un putni parakstīs
Ar pavasara dziesmām.

Katram no viņiem būs savs ceļš ejams. Vēlam atrast to atbilstošāko, to taisnāko un ceram, ka lielai daļai absolventu ceļš iegriezīsies Saulkrastu vidusskolas 10.klasē.