Saulkrastu vidusskolas 3.a klases skolniece Evelīna Seržante mācās Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolā. Šogad Evelīna piedalījās Starptautiskajā mākslas konkursā "Ģederta Eliasa mīklu minot" un par tēmu "Lauku ainava" nominācijā glezniecība ieguva I vietu. 26.aprīlī Evelīna kopā ar savu mākslas skolotāju Lilitu Rihteri devās uz Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju uz laureātu apbalvošanas cermoniju. Sveicam Evelīnu un novēlam panākumus arī turpmāk.