13.novembrī Cēsu Kultūras un Tūrisma centā notika Kultūras kanona konkurss "Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā simtgadē". Mūsu skolu tajā pārstāvēja 12.klases meiteņu komanda: Viktorija Blinova, Kristiāna Lauska, Veronika Solovjova. Meitenes kā svarīgu Kultūras kanona vērtību izvirzīja rakstnieku R. Blaumani. Gatavošanās konkursam noritēja pamatīgi, tika apmeklēti speciāli Kultūras koledžas organizēti kursi, veikta aptauja vienaudzu vidū, izstudēti pieejamie materiāli. Rezultāti neizpalika, meitenes ar lielu punktu pārsvaru izcīnīja 1.vietu, par to mums visiem liels prieks! Liels paldies arī tiem skolasbiedriem, kas meitenēm palīdzēja, izpildot nosūtīto anketu. Lai tikpat veiksmīgs būtu arī fināls valstī!