Saulkrastu vidusskola


Pasaules Sniega diena Saulkrastu vidusskolā!

Nav komentāri »

Pasākumi JANVĀRĪ!

Nav komentāri »

Skatuves runas konkurss!

Nav komentāri »

Sadraudzības koncerts!

Nav komentāri »

Adventes sveču iedegšanas

Nav komentāri »