Saulkrastu vidusskola


Atklātā nodarbība

Atklātā nodarbība 1.-5. klašu tautisko deju kolektīviem

Nav komentāri »

Dižpriežu meklējumi

2014.gada 11.aprīlī abas 4-tās klases devās uz jūras krastu, lai apzinātu dižpriedes, kas aug Saulkrastu kāpās. Darbu vadīja dabas aizsardzības speciālists Uldis Saulītis. Pirmajā reizē atrada 3 dižpriedes. Vienojās, ka šo darbu turpinās individuāli vai grupiņās un par rezultātiem ziņos Uldim Saulītim. Tā kā bija izgatavoti arī putnu būrīši, tad nodarbības beigās tos abas klases izlika kāpās. Īpašu, no citiem atšķirīgu, putnu būrīti bija izgatavojis Mareks Upīte. Viņš apsolīja sekot, kas notiek viņa gatavotajā būrītī un par vērojumiem ziņot rudenī.

 

Nav komentāri »

Literārā pēcpusdiena

Vilim Plūdonim – 140

Konkurss 9 – 12. klasēm.

Nav komentāri »

Tautisko deju atskaites koncerts

1. – 5. klase

Nav komentāri »

Sudraba un bronzas medaļa Saulkrastu Vidusskolā

Lepojamies ar 9.a klases skolnieku Rinaldu Seržantu, kurš Bioloģijas 36.valsts olimpiādē ieguva 2. pakāpes diplomu un SUDRABA MEDAĻU. Paldies sakām bioloģijas skolotājai, Saulkrastu vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā Ilonai Trezunei (fotogrāfijā pirmā no labās), kas sagatavoja Rinaldu olimpiādei.

Lepojamies ar 12.a klases skolnieci Kristu Līmani, kas Krievu valodas (svešvalodas) 20. valsts olimpiādē ieguva 3. pakāpi un BRONZAS MEDAĻU.

Paldies, sakām Saulkrastu vidusskolas krievu valodas skolotājai Jeļenai Poperedenai (fotogrāfijā pirmā no kreisās), kas sagatavoja Kristu olimpiādei.

 

Nav komentāri »