Saulkrastu vidusskola


4.maija Baltā galdauta svētki arī Saulkrastu vidusskolā!

Mazajā skolā

Lielajā skolā

Nav komentāri »

7.-11.klašu konkurss – Valodas svinēšana

Par godu J. Alunāna dzimšanas dienai 7.-11.klases skolēni pulcējās skolas zālē pasākumā ” Valodas svinēšana”. J. Alunāns kopis latviešu valodu un godā cēlis arī citas valodas, tāpēc skolēni radošos darbus veica gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodā. Labākie valodas lietotāji saņēma pateicības rakstus.

Nav komentāri »

Baltā galdauta svētki!

Nav komentāri »

Mātes dienas koncerts – 6.maijā!

Nav komentāri »

Sabiedriskā apspriešana par Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģiju 2016.-2025.gadam!

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2016.gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 4/2016 §2 “Par stratēģijas “Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016.-2025.gadam” sabiedrisko apspriešanu”, sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Saulkrastu novada Izglītības attīstības stratēģijas 2016.-2025.gadam pirmā redakcija.

Pirmās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

no 2016.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 16.maijam

 

Lasīt visu rakstu »

Nav komentāri »