Saulkrastu vidusskola


9.klases izlaidums Saulkrastu vidusskolā(12.06.15)

Nav komentāri »

12.klases izlaidums Saulkrastu vidusskolā!

Nav komentāri »

ZZ čempionāts 2015!

Jau devīto gadu „ Avantis” sadarbībā ar „ Zelta zivtiņu” rīko skolēnu sporta un prāta spēles „ ZZ čempionātu”. Šogad iespēju piedalīties „ZZ čempionāta” pusfinālā Madonā izcīnīja 5.a, 5.b un 7.a klase. Iespēju piedalīties ZZ čempionāta finālā Jūrmalā izcīnīja 7.a klase, kas kopā ar audzinātāju saka lielu paldies Zommeru ģimenei par skaisti veidoto klases karogu.

Nav komentāri »

Izzinām Latvijas vēsturi!

7.a klase Vītolu fonda organizētajā un Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītajā vēstures izpētes projektu konkursā ieguva 400 eiro lielu atbalstu ekskursijai „ Senie latgaļi, to garīgā un materiālā kultūra” . Ekskursija skolēniem sagādāja daudz prieka un kļuva par patiešām labu vēstures stundu. Iepazinām  seno valstu -  Tālavijas, Jersikas un Latigalijas-  zemes un atstatās senatnes liecības, Rēzeknes Kultūrvēstures muzejā izjutām, kā rokās māla pikucis pārvēršas traukā, Latgales amatniecības centrā iepazināmies ar seno latgaļu dzīvesveidu un morālajām vērtībām..

Tā kā šī bija mācību ekskursija, pēcāk vēstures stundā skolēni, gatavojot prezentācijas par uzzināto, ieguva labus vērtējumus.

Nav komentāri »

Pateicības dienas koncerts Saulkrastu vidusskolā!

Nav komentāri »