Saulkrastu vidusskola


Saulkrastietes iegūst E. Līva literāro prēmiju „ Krasta ļaudis”

Jau ceturto gadu Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija rīko rakstnieka Egona Līva literārās prēmijas radošo darbu konkursu.

Liels prieks par Saulkrastu vidusskolas 11.a klases meitenēm – Ilzi Ručevsku un Madaru Miezi-, kas ieguva otro vietu jauniešu konkursā un E. Līva literāro prēmiju „ Krasta ļaudis”. Ilze savā darbā “ Jūras noslēpumi” attēloja piekrastes iedzīvotāju spēju sadzīvot ar jūras untumiem, bet Madara stastā”Ģimenes albumu pārlapojot” atklāj savas dzimtas ciešo saistību ar jūru. Balva tika pasniegta Liepājas vēstures muzejā, klātesot mūsdienu rakstniecības pārstāvjiem.

Plašāka informācija: http://www.rakstnieciba.lv/

Nav komentāri »

Olimpiskā diena! (26.09.2014)

Nav komentāri »

Miķeļdienas gadatirgus Mazajā skolā! (29.09.2014)

Nav komentāri »

Miķeļdienas izrāde Lielajā skolā! (29.09.2014)

Nav komentāri »

Vēstures stunda Stūra mājā. 11.- 12.klasei.(19.09.2014)

Nav komentāri »