Saulkrastu vidusskola


12. klases izlaidums

Nav komentāri »

9. klases izlaidums

Nav komentāri »

ZZ čempionāta fināls

Lasīt visu rakstu »

Nav komentāri »

Ziedi, pateicības un vērtīgas dāvanas Saulkrastu vidusskolēniem

Maijs ir ziedu, smaržu un satrauktu siržu laiks. Tas ir laiks, kas pārbauda mūsu skolēnu un viņu skolotāju veikumu.. 29. maijā Saulkrastu vidusskolā izskanēja svētki labajiem darbiem, zināšanām, uzcītībai, neatlaidībai, protams, arī dabas dotajam talantam. Pateicības diena ir svētki mūsu skolēnu vecākiem, viņu padarītajam darbam, ikdienas rūpēm un bērnu audzināšanai. Šajos svētkos vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Saulkrastu vidusskolas, bet arī mūsu pilsētas un Latvijas mēroga lepnums. Saulkrastu vidusskola šogad var lepoties ar trīs godalgotām vietām valsts mērogā, kuras ieguva 12. klases skolniece Krista Līmane (bronzas medaļa un 3. pakāpes diploms krievu valodas olimpiādē), 9.a klases skolnieks Rinalds Seržants (sudraba medaļa un 2. pakāpes diploms bioloģijas olimpiādē), 12.a klases skolniece Zanda Briede ( 3. pakāpes diploms zinātniski pētnieciskajā darbā valodniecības sekcijā valstī). Arī sākumskolas skolēni ir novērtēti valsts mērogā .Atzinības saņēma 4 . klases skolēni Toms Račinskis  (konkursā “Tik vai cik”) un Ance Zandere ( sākumskolas olimpiādē). Kopumā šajā mācību gadā Saulkrastu vidusskolas skolēni ir saņēmuši 12 godalgotas vietas un 8 atzinības Pierīgas novadu mācību priekšmetu un alternatīvajās olimpiādēs. Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Saulkrastu vidusskolā strādā gudri un prasmīgi skolotāji, kas spēj sagatavot skolēnus uz nopietniem konkursiem un olimpiādēm tā, lai mājup dotos ar uzvaru. Šogad no 309 skolēniem ielūgumus uz svētkiem saņēma 90 ģimenes, tie skolēni, kuru sekmju vidējais vērtējums mācību gada beigās bija 8 –as un vairāk balles. Paši centīgākie skolēni, kuriem gada vērtējumos bija tikai astoņas, deviņas un  desmit balles saņēma ne vien pateicības diplomus un ziedus no direktores, bet arī vērtīgas dāvanu kartes. Pateicības dienā piedalījās arī skolēni, kas ar aktīvu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā ir sasnieguši augstus rezultātus sportā, mūzikā, teātra un vizuālajā mākslā. Šogad MAMMADABA MEISTARKLASE MEISTARU TITULS TIEK PIEŠĶIRTS Saulkrastu vidusskolas 4.b klasei un skolotājai Inārai Strapcānei. Skolas skatuves runas un improvizācijas pulciņš, kuru vada Inese Ābola, ieguva 1. vietu Rīgas Plaza skolu teātra olimpiādē. Otrās pakāpes diplomus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā saņēma sākumskolas skolēni, kurus sagatavoja skolotāja Jana Plankāja.Ne vien deju skolotāja Jāņa Trezuna, bet visu sākumskolas skolotāju un skolēnu nopelns ir 1. pakāpes diplomi Pierīgas novadu tautisko deju skatē.

Visi mūsu labie darbi dzīvo tepat Saulkrastu vidusskolā, un paveicam mēs tos kopā. Tāpēc silts, vasarīgs un sirsnīgs sveiciens SAVĒJIEM-visiem Saulkrastu vidusskolas skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem. Paldies par darbu! Uz tikšanos 1. septembrī!

             Linda Mieze

 

Nav komentāri »

Jaunsardze stiprina un audzina

Jau trīs gadus Saulkrastu vidusskolā darbojas Jaunsardzes organizācija, kas ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma. Darbojoties tajā, mūsu skolēni stiprina savu patriotismu, pilsonisko apziņu, biedriskumu, drošsirdību, fizisko sagatavotību un disciplīnu, kā arī iegūst  zināšanas   valsts aizsardzības jomā.

Šī gada 18. maijā Rīgas 108. jaunsargu vienība kopā ar Rīgas 111. jaunsargu vienību  devās laivu braucienā pa Gauju no Cēsīm līdz Līgatnei. Laivu braucienā piedalījās skolēni no Saulkrastu vidusskolas, Carnikavas pamatskolas, Ādažu vidusskolas, Rīgas Teikas vidusskolas, Juglas vidusskolas un Mežciema vidusskolas.  Jaunsargiem bija iespēja  apskatīt smilšu klintis, izbaudīt Gaujas krāces, un saprast, ka ar pašu spēkiem  un minimālu komfortu, var lieliski izdzīvot brīvā dabā un izjust kārtīgu piedzīvojuma .

No 2. līdz 6. jūnijam Ogres novadā pie Plaužu ezera notiks jaunsargu nometne, kurā piedalīsies  1. un 2. līmeņa jaunsargi. No Saulkrastu vidusskolas piedalīsies astoņi cītīgākie skolēni. Tajā pašā laikā Ādažu militārajā bāzē darbosies 3. līmeņa jaunsargu nometne „Iepazīšanās ar NBS spēku veidiem”. No Saulkrastu vidusskolas nometnē piedalīsies 11. a klases skolniece Anita Aišpure. No 18. līdz 20. jūlijam jaunsargiem paredzēta nometne „Lejup pa Gauju”, kurā arī piedalīsies Saulkrastu vidusskolas jaunsargi. Interesanta, piedzīvojumiem bagāta un ārkārtīgi audzinoša būs Saulkrastu vidusskolas jaunsargu vasara, kuru finansē Aizsardzības ministrija. Aicinu visus, kas vēl šaubās, pievienoties jaunsargiem, jo Latvijai ir nepieciešami gudri, veselīgi un patriotiski noskaņoti jauniesi.

Gaidām jaunus jaunsargu kandidātus ar jauniem spēkiem jaunajā mācību gadā! Sīkāka informācija pie jaunsargu instruktora Gunāra Strazdiņa, kā arī sekojiet mūsu jaunajā facebook un Draugiem lapā „Jaunsardzes 108. vienība”.

Jaunsargu instruktora Gunāra Strazdiņa, Linda Mieze

Nav komentāri »