Saulkrastu vidusskola


Pierīgas novadu skolu skatuves runas konkurss (06.02.21

Nav komentāri »

Jaunsardzes nodarbība. Pirmā palīdzība.

Nav komentāri »

Žetonvakars Saulkrastu vidusskolā (06.02.2015)

Nav komentāri »

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, Sk. Līga Priede un 9.-11.kl. ansamblis (04.02.15)

Nav komentāri »

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, 2.-4.kl. ansamblis (04.02.15)

Nav komentāri »