Saulkrastu vidusskola


Skatuves runas konkurss. 1.-4.klase.

Nav komentāri »

Pasaules Sniega diena Saulkrastu vidusskolā!

Nav komentāri »

Pasākumi JANVĀRĪ!

Nav komentāri »

Skatuves runas konkurss!

Nav komentāri »

Sadraudzības koncerts!

Nav komentāri »